Untitled design (12)
Biến bồn cầu thường thành bồn cầu tự rửa thông minh với chi phí rất hợp lý!

Chúng tôi mang văn hóa vệ sinh văn minh từ thế giới đến tay người Việt, do người Việt sản xuất với giá rất Việt Nam.

SẢN PHẨM

1

LB-101     500.000 Đ

1 vòi rửa hậu môn, chỉ dùng nước thường, chỉnh áp lực, chế độ tự vệ sinh vòi phun.

2

LB-201     799.000 Đ

2 vòi rửa hậu môn và phụ nữ, chỉ dùng nước thường, chỉnh áp lực, chế độ tự vệ sinh vòi phun.

3

LB-202     989.000 Đ

2 vòi rửa hậu môn và phụ nữ, dùng cả nước thường và nước nóng, chỉnh áp lực, chế độ tự vệ sinh vòi phun.

4

LB-203     1479.000 Đ

Bao gồm cả nắp bồn cầu, 2 vòi rửa hậu môn và phụ nữ, chỉ dùng nước thường, chỉnh áp lực, chế độ tự vệ sinh vòi phun, nắp đóng mở êm.

5

LB-204     1.779.000 Đ

Bao gồm cả nắp bồn cầu, 2 vòi rửa hậu môn và phụ nữ, dùng cả nước thường và nước nóng, chỉnh áp lực, chế độ tự vệ sinh vòi phun, nắp đóng mở êm.

Đại lý phân phối

ĐẠI LÝ

Chúng tôi cung cấp sản phẩm toàn quốc với hàng trăm đại lý phân phối.

Bạn có muốn sở hữu sản phẩm tuyệt vời này không? Tất cả chỉ mất 1 phút để đặt hàng