Máy rửa vệ sinh LUVA

Chúng tôi

LUVA là trung tâm sản xuất và phân phối các thiết bị thông minh cho nhu cầu cuộc sống.

Xem chi tiết

Sản xuất

Nhà máy sản xuất của chúng tôi tại địa chỉ:  Xã Long Hòa, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

Xem chi tiết

Sản phẩm

Với sản phẩm thiết bị rửa vệ sinh thông minh chúng tôi đang cung cấp 5 phiên bản.

Xem chi tiết

Hệ thống phân phối

LUVA có hàng trăm cửa hàng phân phối trực tiếp trên khắp lãnh thổ Việt Nam.

Xem chi tiết

MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI

SẢN PHẨM

Máy rửa vệ sinh LUVA LB101

LUVA LB-101

Không dùng điện / 2 chế độ / 1 vòi rửa hậu môn / 1 vòi rửa phụ nữ

Máy rửa vệ sinh LUVA LB101

LUVA LB-201

Không dùng điện / 2 chế độ / 1 vòi rửa hậu môn / 1 vòi rửa phụ nữ

Máy rửa vệ sinh LUVA LB202

LUVA LB-202

Không dùng điện / 2 chế độ / 1 vòi rửa hậu môn / 1 vòi rửa phụ nữ / có nước nóng lạnh

LUVA LB-203

Không dùng điện / 2 chế độ / 1 vòi rửa hậu môn / 1 vòi rửa phụ nữ / bao gồm cả nắp bồn cầu

Máy rửa vệ sinh LUVA LB204

LUVA LB-204

Không dùng điện / 2 chế độ / 1 vòi rửa hậu môn / 1 vòi rửa phụ nữ / bao gồm cả nắp bồn cầu / có nước nóng lạnh

Chi nhánh gần bạn

LUVA có hàng trăm cửa hàng phân phối trực tiếp trên khắp lãnh thổ Việt Nam.