Hướng dẫn lắp đặt LUVA Bidet - LB201

Video mở hộp và hướng dẫn lắp đặt phiên bản thường LUVA Bidet – LB201

Các bước lắp đặt

Bước 1: Mở hộp và lắp các phụ kiện

Phụ kiện đi kèm gồm dây dẫn và cút chữ T cùng 2 đầu vòi rửa, xem hướng dẫn tại video

Bước 2: Tháo nắp bồn cầu

Mở nắp bảo vệ ốc phía sau nắp bồn cầu, dùng tuốc nơ vít tháo đai ốc ra theo hướng dẫn tại video

Bước 3: Đặt bidet lên bồn cầu

Đặt bidet lên bồn cầu, chỉnh bản lề trượt di động phù hợp với vị trí ốc bồn cầu có sẵn. Đặt nắp bồn cầu lên trên và lắp lại như cũ. Xem hướng dẫn tại video

Bước 4: Nối vào nguồn nước

Khóa nguồn cấp, tháo vị trí đầu dây vòi xịt cầm tay, đặt cút chữ T chia 3 đường nước vào. Bạn có thể dùng cả LUVA Bidet và vòi xịt tay đồng thời.
Hướng dẫn lắp đặt LUVA Bidet - LB202

Video mở hộp và hướng dẫn lắp đặt phiên bản nóng lạnh LUVA Bidet – LB202

Các bước lắp đặt

Bước 1: Mở hộp và lắp các phụ kiện

Phụ kiện đi kèm gồm 2 dây dẫn và 2 cút chữ T cùng 2 đầu vòi rửa. Dây ngắn nối vào vị trí xanh (nước lạnh), dây dài nối vào vị trí đỏ (nước nóng), xem hướng dẫn tại video

Bước 2: Tháo nắp bồn cầu

Mở nắp bảo vệ ốc phía sau nắp bồn cầu, dùng tuốc nơ vít hoặc dùng tay tháo đai ốc ra theo hướng dẫn tại video

Bước 3: Đặt bidet lên bồn cầu

Đặt bidet lên bồn cầu, chỉnh bản lề trượt di động phù hợp với vị trí ốc bồn cầu có sẵn. Đặt nắp bồn cầu lên trên và lắp lại như cũ. Xem hướng dẫn tại video

Bước 4: Nối vào nguồn nước lạnh

Khóa nguồn cấp, tháo vị trí đầu dây vòi xịt cầm tay, đặt cút chữ T đường lạnh chia 3 đường nước vào. Bạn có thể dùng cả LUVA Bidet và vòi xịt tay đồng thời.

Bước 5: Nối vào nguồn nước nóng

Đặt cút chữ T vào đầu cấp dây nóng tại chậu lavabo rửa tay theo hình sau: