Thông tin

LUVA BIDET là nhà tài trợ vàng cho giải quần vợt SMC

LUVA BIDET hân hạnh là nhà tài trợ chính giải quần vợt:

STRONG MAN CLUB FINAL 2018

Là giải đấu truyền thống của SMC, STRONG MAN CLUB FINAL 2018 chính thức khởi tranh từ ngày 20-12-2018. LUVA BIDET hân hạnh là nhà tài chợ chính cho giải đấu này.

Dưới đây là những hình ảnh từ giải đấu: